top of page

LIFESTYLE COACHING

Bij 'lifestyle coaching' wordt er gewerkt naar een betere gezondheid via een holistische benadering. De focus ligt niet enkel op het fysieke aspect, maar er wordt gekeken naar de levensstijl in het algemeen. Dit betekent dat er ook dieper wordt ingegaan op het voedingspatroon. We zijn allemaal uniek als persoon met onze genen, karakteristieken en omgeving. Ieder individu heeft een verschillende thuis- en/of werksituatie. Dit is waarom het zo moeilijk is om een programma te ontwikkelen dat voor iedereen geschikt is. Bij het opstellen van een formule of programma moet bijgevolg rekening gehouden worden met al de bovenstaande factoren.

 

Voordelen

 

+  aandacht voor persoonlijke factoren (karakter, motivatie, interesses, ...)

+  aandacht voor omgevingsfactoren (werk, huishouden, kinderen, ...)

+  positieve resultaten op korte en lange termijn

+  gemakkelijk vol te houden

+  begeleiding dag- en weekplanning

+  ...

bottom of page